รายละเอียด
STEAM4 ComboSET เป็นโครงการสำหรับน้อง ๆ ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม STEAM4INNOVATOR ให้ได้กลับมาร่วมสร้างเครือข่ายครอบครัวนวัตกรรุ่นใหม่ไปด้วยกันกับเพื่อนจากโครการอื่น และอยากจะพัฒนา Soft skill ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจได้ในอนาคต ซึ่งน้อง ๆ จะได้เข้าร่วมกิจกรรม Online Virtual Activities ไม่ต่ำกว่า 9 ครั้งในระยะเวลา 2 เดือน
ทำไมถึงต้องเข้าโครงการ
จุดเด่นของโครงการ
ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “เครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่”
ที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความสนุก อย่างต่อเนื่อง
การสร้างเครือข่ายของเยาวชน
โดยจะสอดแทรกความรู้และทักษะที่มีประโยชน์ต่อการเป็นนวัตกรในอนาคต ในรูปแบบการ simulation ที่มาพร้อมกับความสนุกสนาน
Program Structure
ใครสมัครได้บ้าง
สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการ STEAM4INNOVATOR มาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น Thailand Innovation Awards, Founder Apprentices, STEAM4INNOVATOR @School, Innovation Design Contest 2019 หรือผู้ที่ผ่านหลักสูตร STEAM4INNOVATOR ใน MOOCS
ผลงานที่ผ่านมา (Alumni)
เสริมสร้างเครือข่ายให้กับน้องๆ ในโครงการ STEAM4INNOVATOR และสำหรับน้องๆที่อยากจะพัฒนา Soft skill - ปี 2563 : จัดโครงการเป็นปีแรก ภายใต้คอนเสปท์ "Journey of the Giants" กับการผจญภัยฝ่าด่านทั้ง 9 ของเหล่ายักษาและกิจกรรมสนุก ๆ อีกมากมาย - ปี 2564 : จัดโครงการภายใต้คอนเสปท์ "How to be C level"