รายละเอียด
STEAM4 ComboSET เป็นโครงการสำหรับน้อง ๆ ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม STEAM4INNOVATOR ให้ได้กลับมาร่วมสร้างเครือข่ายครอบครัวนวัตกรรุ่นใหม่ไปด้วยกันกับเพื่อนจากโครการอื่น ซึ่งน้อง ๆ จะได้เข้าร่วมกิจกรรม Online Virtual Activities ไม่ต่ำกว่า 9 ครั้งในระยะเวลา 2 เดือน
ทำไมถึงต้องเข้าโครงการ
จุดเด่นของโครงการ
ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “เครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่”
ที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความสนุก อย่างต่อเนื่อง
การสร้างเครือข่ายของเยาวชน
โดยจะสอดแทรกความรู้และทักษะที่มีประโยชน์ต่อการเป็นนวัตกรในอนาคต ในรูปแบบการ simulation ที่มาพร้อมกับความสนุกสนาน
ใครสมัครได้บ้าง
สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการ STEAM4INNOVATOR มาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น Thailand Innovation Awards, Founder Apprentices, STEAM4INNOVATOR @School, Innovation Design Contest 2019 โดยผู้ที่สมัครด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน จะได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการก่อนตามลำดับ
ผลงานที่ผ่านมา (Alumni)
Steam4innovator เป็น แผนการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม สำหรับเยาวชนไทยที่ต้องการก้าวไปเป็นนวัตกร “แนวทางหลักสำคัญ ที่ สนช. มุ่งใช้ในการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมกลุ่ม เครือข่ายเยาวชน โดยศักยภาพด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ จะถูกบูรณาการเข้ากับความรู้ความเข้าใจทางด้าน STEAM เพื่อให้เยาวชนสามารถประยุกต์และสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐาน ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีมิติของการประกอบธุรกิจนวัตกรรมอยู่ด้วยอย่างสมบูรณ์”