รายละเอียด
“ฉีกทุกกฎเกณฑ์การเรียนรู้ สู่โลกการทำงานกับโครงการที่จะทำให้คุณพัฒนาตนเองอย่างก้าวกระโดด” โอกาสในการเรียนรู้ธุรกิจนวัตกรรมจริง! จากผู้ประกอบการจริง! ตั้งแต่เรียนอยู่ในรั้วมหาลัยจนจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี ไม่ได้หาได้ง่ายๆ จากที่ไหน แต่ที่นี่โครงการ “Founder Apprentice” เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้ก้าวเข้ามาท้าทายตนเอง ผ่านกิจกรรมเข้มข้นตลอดโครงการ
ทำไมถึงต้องเข้าโครงการ
จุดเด่นของโครงการ
Workshop เน้นๆ แน่นๆ
เข้มข้นติดอาวุธก่อนไปลงสนามจริง ผ่านหลักสูตรกระบวนการสร้างนวัตกรรม STEAM4INNOVATOR
Founder Meeting แบบ exclusive
ใกล้ชิดติดขอบถามตอบเรื่องธุรกิจแบบคลุกวงในกับเหล่า Founder
ลงสนามจริง
ฝึกความเป็นผู้ประกอบการ
Career Coach
เส้นทางอาชีพในอนาคต
Pitching
โปรเจคประสบการณ์จริงตามสไตล์ของตัวเองแบบ Cool Cool ! Career Coach
Program Structure
ใครสมัครได้บ้าง
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปวส.หรือเทียบเท่า ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย ทั้งของรัฐและเอกชน หรือสถาบันเทียบเท่าทั่วประเทศ หรือเป็นผลงานต่อยอดระดับปริญญาตรี ผู้สมัครต้องมีอายุมีอายุไม่เกิน 25 ปี
ผลงานที่ผ่านมา (Alumni)
Steam4innovator เป็น แผนการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม สำหรับเยาวชนไทยที่ต้องการก้าวไปเป็นนวัตกร “แนวทางหลักสำคัญ ที่ สนช. มุ่งใช้ในการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมกลุ่ม เครือข่ายเยาวชน โดยศักยภาพด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ จะถูกบูรณาการเข้ากับความรู้ความเข้าใจทางด้าน STEAM เพื่อให้เยาวชนสามารถประยุกต์และสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐาน ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีมิติของการประกอบธุรกิจนวัตกรรมอยู่ด้วยอย่างสมบูรณ์”