รายละเอียด
เหมาะสำหรับ ครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่อยากจะปั้นเยาวชนให้เป็นผู้สร้างนวัตกร เพื่อที่จะเป็น Node ในการสร้างเครือข่ายผู้สร้างนวัตกรทั่วประเทศไทย
ทำไมถึงต้องเข้าโครงการ
จุดเด่นของโครงการ
ทำความเข้าใจกับโครงการ STEAM4INNOVATOR Trainers’ Lab
- เสริมสร้างทักษะของกระบวนกร (Facilitator) ให้กับคุณครู เรียนรู้ทักษะการฟัง ถาม สะท้อน เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเทรนเนอร์และ facilitator ที่ดี - อบรมกระบวนการ STEAM4INNOVATOR ให้กับอาจารย์แกนนำ เพื่อให้อาจารย์ที่เป็นแกนนำ ไปถ่ายทอดกระบวนการ STEAM4INNOVATOR ให้กับอาจารย์ท่านอื่นๆ พร้อมพบปะเพื่อนใหม่ที่มีเป้าหมายเดียวกัน - Mock up class หรือห้องเรียนทดลอง ที่ให้อาจารย์ได้ทดลองสอน กระบวนการ STEAM4INNOVATOR และทำการ Reflection (สะท้อน) หลังการทดลองสอน เพื่อที่นำไปปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น
เรียนรู้เนื้อหา STEAM4INNOVATOR
พร้อมถอดบทเรียนแบบ step by step วิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้สอนสำหรับนำไปใช้ต่อ แถมยังได้คิดค้นเครื่องมือใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย
Program Structure
ใครสมัครได้บ้าง
กลุ่มคุณครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษา
ผลงานที่ผ่านมา (Alumni)
Trainers' Lab ได้เดินทางไปขยายผลเครือข่ายผู้สร้างนวัตกรอย่างต่อเนื่อง โดยให้สถาบันทางการศึกษาเป็น Node ในการสร้างเครือข่ายทั่วประเทศไทย Tlab#1-3 @ NIA เราเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ามาอบรม (ครั้งที่ 3 จัดออนไลน์) Tlab#4 @ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ.ยะลา เป็นครั้งแรกของพวกเรายกขบวนนำทีม S4i ไปถึงที่ Tlab#5 @มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ.มหาสารคาม เราก็ไปถึงที่อีกเช่นกัน Tlab#6 @ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น จัดออนไลน์อีกครั้งเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 Tlab#7 @มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6 วิทยาเขต จาก 6 จังหวัดพื้นที่ภาคเหนือ ในรูปแบบออนไลน์ Tlab#8 @วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ร่วมจาก 5 วิทยาลัย