ข่าวสารและกิจกรรม

ค่ายทั้งหมด

STEAM4INNOVATOR COMBOSET - How To Be C Level

15 มิ.ย. 64-25 ก.ค. 64

Online Class และกลุ่มเฉพาะ

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ STEAM4INNOVATOR PlayRoom โครงการออกแบบเกมการเรียนรู้ฝึกทักษะนวัตกร STEAM4INNOVATOR

06 มิ.ย. 64-15 ส.ค. 64

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และบนช่องทางออนไลน์ Website : STEAM4I.nia.or.th

รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ Founder Apprentice อาชีวศึกษา 2564

01 ม.ค. 64-08 ก.พ. 64

สถานที่จัดกิจกรรม : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และบนช่องทางออนไลน์ Website : STEAM4I.nia.or.th

Thailand Innovation Awards ครั้งที่ 20

05-08 สิงหาคม 2563

ค่ายค้างคืน 5 - 8 สิงหาคม 2563