หลักสูตร 2 วัน

 

รายละเอียด

เป็นค่ายพัฒนาผู้ที่สนใจใช้เวลา 2-4 วัน เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นสนใจเป็นนวัตกร

ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The Electric Playground

ทีมงานขอขอบคุณทุกโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground) . โครงการได้พิจารณาโรงเรียนที่ผ่าน...

“เด็ก เล่า ใหม่” นิทรรศการภาพถ่ายนวัตกรรมในมุมมองเด็กจากกล้องฟิล์ม

คุณคิดว่าเด็กๆ มองนวัตกรรมและความสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวในรูปแบบใด.... มาหาคำตอบได้ที่นิทรรศการแสดงภาพถ่าย “เด็ก เล่า ใหม่” ที่ถ่ายทอดออกมา...

งานแถลงข่าวภาคีเครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า “Clean Energy For Life"

“Clean Energy For Life ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน” โครงการความร่วมมือของ กกพ.กับภาคีพันธมิตร 25 องค์กร ส่งมอบพลังงา...

24-26 พฤศจิกายน 2563 งาน CDI Showcase โชว์ผลงานสื่อการเรียนการสอนนวัตกรรม 10 ทีมสุดท้าย

STEAM4INNOVATOR ขอขอบคุณทีมคุณครูทั้ง 10 ทีม ที่ร่วมกันฝ่าฟันทุกอุปสรรค ผลิตสื่อการสอนนวัตกรรม เพื่อสร้างนวัตกรน้อยสู่ชุมชน วันที่คุณครูทั้ง 10...