ติดต่อเรา

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (กลุ่มเยาวชน)

หากมีข้อสงสัยและต้องการให้เราติดต่อกลับไป สามารถทิ้งชื่อ ช่องทาง
การติดต่อกลับ และข้อความหรือคำถามของท่านไว้ด้านล่างนี้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ : 02-017 5555 โทรสาร : 02-017 5566 อีเมล์ : steam4innovator@nia.or.th