สมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

วันที่

19 เม.ย. 64-08 มิ.ย. 64

เวลา

00:00-00:00 น.

สถานที่

virtual Camp (online)

รายละเอียดสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21#เตรียมตัวให้พร้อม! กับสุดยอดค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ ในโครงการ Thailand Innovation Awards21 (TIA21) สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย นิสิต นักศึกษา อาชีวะ ที่มีไอเดียสุดล้ำต่อยอดเป็นธุรกิจสุดเจ๋ง เพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 100,000  บาท

มาร่วมกันตะลุยค้นหาขุมทรัพย์ Item ลับต่าง ๆในกิจกรรม เพื่อสะสมคะแนนแข่งขันชิงรางวัลมากมาย ในค่าย Innovation hunter Virtual Camp ( Online ) วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2564  พบกับประสบการณ์ที่สนุกตื่นเต้น เร้าใจ กับเหล่าบรรดาวิทยากรสุดปัง!! ผู้ที่จะพาน้องๆ  พัฒนาศักยภาพโครงการ ผ่าน “ค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์” ต่อยอดด้วยกระบวนการสร้างนวัตกรรม STEAM4INNOVATOR และการให้คําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับศักยภาพทางความคิด แผนธุรกิจที่ยั่งยืน เทคนิคการนำเสนอผลงานปั๊วปังอลังเวอร์! เพื่อคว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 เสริมทัพด้วยความสนุกและของรางวัลสุดเซอร์ไพรส์มารออีกเพียบ  ห้ามพลาด!!!!

ส่งผลงานผ่านเว็บไซต์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 8 มิถุนายน 2564คุณสมบัติ 

- นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับ ปวช.

- นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปวส.หรือเทียบเท่า ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัย ทั้งของรัฐและเอกชน หรือสถาบันเทียบเท่า ทั่วประเทศหรือเป็นผลงานต่อยอดระดับปริญญาตรี ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี

- กลุ่มละไม่เกิน 3 คน โดยมีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี บริหารธุรกิจ และครีเอทีฟลักษณะผลงาน

นวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการใหม่ โดยให้ความสำคัญประเด็นหลัก STEAM for Creative Economy คือ เป็นนวัตกรรมที่ใช้ศาสตร์ทางด้าน วิทยาศาสตร์(Science) เทคโนโลยี(Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) ศิลป(Art) คณิตศาสตร์(Mathematics) แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ เป็นรูปธรรม อาทิ ทางด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน หรืออื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้สังคมดี ประชามีสุข อย่างยั่งยืน

ผลงานและสาขาการประกวด เป็นผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ การออกแบบที่คิดค้นขึ้นใหม่ หรือแนวคิดซึ่งอาจพัฒนาให้เป็นประโยชน์ด้านการผลิต หรือถึงขั้นจดสิทธิบัตรได้ ทั้งนี้หากเป็นการดัดแปลง หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นจากต้นแบบที่มีอยู่แล้วจะต้องแจ้งให้ทราบถึงต้นแบบของผลงาน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางเกษตร-ทางอาหาร รวมทั้งวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเกณฑ์การพิจารณา

- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เเละระดับความใหม่

- ศักยภาพเชิงนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมหรือเชิงพาณิชย์ได้โดยคำนึงถึงตลาดเเละผลกระทบเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม

- ศักยภาพเเละความเป็นไปได้เชิงเทคนิคของผลงาน

- ส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ความสมบูรณ์ของเอกสาร คุณภาพของผลงานเเละการนำเสนอเปิด Timeline เส้นทางสู่การเป็นนวัตกร

1)  สมัครเข้าโครงการ : วันนี้ – 8 มิถุนายน 2564

2)  คัดเลือกและประกาศผล: 16 มิถุนายน 2564

3)  ค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ STEAM4INNOVATOR Camp (online) :13 - 17 กรกฎาคม 2564   

4)  ปรึกษาและพัฒนาผลงาน: กรกฎาคม 2564

5)  ส่งร่างผลงานและแผนธุรกิจ: 5 สิงหาคม 2564

6) กิจกรรมเครือข่าย  Network Activity (offline) @NIA : 12 สิงหาคม 2564

7)  ประกวดรอบที่ 1 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2564 : 13-14 สิงหาคม 2564

8)  ประกวดรอบตัดสิน ในงานนวัตกรรมแห่งชาติ  : 4  ตุลาคม 2564

9)  พิธีมอบรางวัลในวันนวัตกรรมแห่งชาติ : 5 ตุลาคม 2564

10)  เสนอโครงการรับการสนับสนุนจาก NIA :  พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

11) ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวนเวทีต่างประเทศ  : มกราคม 2565ขั้นตอนการสมัคร รางวัล

ถ้วยรางวัลพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 100,000  บาทหมายเหตุ

- หากสาขาใดไม่มีโครงการที่สมควรได้รับรางวัลในบางรางวัล คณะกรรมการตัดสินมี สิทธิ์งดการให้รางวัลหรือปรับเปลี่ยนเงินรางวัลได้ตามความเหมาะสม

- ผู้สมัครหรือผลงานที่ไม่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล 

- เมื่อส่งใบสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกในทีม

- การประกาดผลรางวัลระดับประเทศในเดือนตุลาคม ทุกทีมที่เข้ารับรางวัลต้องอยู่ แสดงผลงาน 4-5 ตุลาคม 2564 

- การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

- สมาคมฯ ไม่ถือสิทธิในการเป็นเจ้าของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

- ผลงานที่มีผู้ร่วมจัดทำหลายคนจะต้องตกลงกันเองในการแบ่งรางวัล หรือคัดเลือกผู้ ที่จะไปต่างประเทศ

----------------------------------------------------------------

วิทยากรที่จะมาถ่ายทอดกระบวนการ STEAM4INNOVATOR

สาธิตา หงษ์ลอย (พี่ตา)

นักส่งเสริมนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)และได้เรียนรู้อย่างเข้มข้นจาก 4 ขั้นตอน โดย

ขั้นตอนที่ 1 Insight 

ขั้นตอนที่ 2 Wow IDEA  

ขั้นตอนที่ 3 Bussiness Model  

ขั้นตอนที่ 4 Production & Diffusion   และได้รับประสบการณ์อย่าง exclusive ใกล้ชิดกับพี่ผู้ประกอบการ (Founder) 

ที่จะมาแชร์จุดเริ่มต้นของธุรกิจและการฝ่าฟันทุกอุปสรรค์ อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าจะเป็นใคร ...

ขอให้เป็นคนพิเศษที่จะเปิดเผยเฉพาะในค่าย เท่านั้นจ้า !สมัครได้ที่ : https://steam4i.nia.or.th/camp/register/16

พร้อมทั้ง Upload ไฟล์ PDF แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

(ตั้งชื่อไฟล์ : TIA21_ชื่อผลงาน.pdf)

Download แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1NY9RO-aUREP-cK6VgM3jj21KUuZZRxLA/view?usp=sharingสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1. 080-271-0790 (สาธิตา), 088-014-8795 (วรางคณา)

2. Email : satita.h@nia.or.th, warangkana.t@nia.or.th 

3. Page Facebook : TIA : Thailand Innovation Awards

 

ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์โครงการ Founder Apprentice ระดับอุดมศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์โครงการ FOUNDER APPRENTICE 2564 [ระดับอุดมศึกษา] . ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกคนทางทีมงานจะส่งรายละเอียดการสัมภาษ...

Thailand Innovation Awards 21

#เตรียมตัวให้พร้อม! กับสุดยอดค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ ในโครงการ Thailand Innovation Awards21 (TIA21) สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย นิสิต นักศึกษา อาชีวะ ที่มีไอเ...

NIA Academy มุ่งสร้างคนให้เป็น “INNOVATOR TRIBE” ฉลองความสำเร็จไปอีกขั้น สำหรับ 3 ปีที่ไม่เคยหยุดสร้างนวัตกร

เราทุกคนมี TRIBE เป็นของตัวเอง แค่ร่วมก้าวเดินกับสถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) ที่มุ่งสร้างคนให้เป็น “INNOVATOR TRIBE” ฉลองความสำเร...

STEAM4INNOVATOR @ PIM - International College iMTM

การันตีความประทับใจจากชาวPIM กับกิจกรรม “STEAM4INNOVATOR @ PIM - International College iMTM” ที่พวกเราทีม NIA ได้เอาสิ่งดีๆไปถึงที่ ณ วิทย...