Thailand Innovation Awards ครั้งที่ 21

วันที่

19 เม.ย. 64-09 มิ.ย. 64

เวลา

00:00-17:00 น.

สถานที่

virtual Camp (online)

รายละเอียดสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21#เตรียมตัวให้พร้อม! กับสุดยอดค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ ในโครงการ Thailand Innovation Awards21 (TIA21) สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย นิสิต นักศึกษา อาชีวะ ที่มีไอเดียสุดล้ำต่อยอดเป็นธุรกิจสุดเจ๋ง เพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 100,000  บาท

มาร่วมกันตะลุยค้นหาขุมทรัพย์ Item ลับต่าง ๆในกิจกรรม เพื่อสะสมคะแนนแข่งขันชิงรางวัลมากมาย ในค่าย Innovation hunter Virtual Camp ( Online ) วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2564  พบกับประสบการณ์ที่สนุกตื่นเต้น เร้าใจ กับเหล่าบรรดาวิทยากรสุดปัง!! ผู้ที่จะพาน้องๆ  พัฒนาศักยภาพโครงการ ผ่าน “ค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์” ต่อยอดด้วยกระบวนการสร้างนวัตกรรม STEAM4INNOVATOR และการให้คําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับศักยภาพทางความคิด แผนธุรกิจที่ยั่งยืน เทคนิคการนำเสนอผลงานปั๊วปังอลังเวอร์! เพื่อคว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 เสริมทัพด้วยความสนุกและของรางวัลสุดเซอร์ไพรส์มารออีกเพียบ  ห้ามพลาด!!!!

ส่งผลงานผ่านเว็บไซต์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 8 มิถุนายน 2564คุณสมบัติ 

- นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับ ปวช.

- นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปวส.หรือเทียบเท่า ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัย ทั้งของรัฐและเอกชน หรือสถาบันเทียบเท่า ทั่วประเทศหรือเป็นผลงานต่อยอดระดับปริญญาตรี ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี

- กลุ่มละไม่เกิน 3 คน โดยมีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี บริหารธุรกิจ และครีเอทีฟลักษณะผลงาน

นวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการใหม่ โดยให้ความสำคัญประเด็นหลัก STEAM for Creative Economy คือ เป็นนวัตกรรมที่ใช้ศาสตร์ทางด้าน วิทยาศาสตร์(Science) เทคโนโลยี(Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) ศิลป(Art) คณิตศาสตร์(Mathematics) แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ เป็นรูปธรรม อาทิ ทางด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน หรืออื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้สังคมดี ประชามีสุข อย่างยั่งยืน

ผลงานและสาขาการประกวด เป็นผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ การออกแบบที่คิดค้นขึ้นใหม่ หรือแนวคิดซึ่งอาจพัฒนาให้เป็นประโยชน์ด้านการผลิต หรือถึงขั้นจดสิทธิบัตรได้ ทั้งนี้หากเป็นการดัดแปลง หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นจากต้นแบบที่มีอยู่แล้วจะต้องแจ้งให้ทราบถึงต้นแบบของผลงาน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางเกษตร-ทางอาหาร รวมทั้งวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเกณฑ์การพิจารณา

- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เเละระดับความใหม่

- ศักยภาพเชิงนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมหรือเชิงพาณิชย์ได้โดยคำนึงถึงตลาดเเละผลกระทบเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม

- ศักยภาพเเละความเป็นไปได้เชิงเทคนิคของผลงาน

- ส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ความสมบูรณ์ของเอกสาร คุณภาพของผลงานเเละการนำเสนอเปิด Timeline เส้นทางสู่การเป็นนวัตกร

1)  สมัครเข้าโครงการ : วันนี้ – 8 มิถุนายน 2564

2)  คัดเลือกและประกาศผล: 16 มิถุนายน 2564

3)  ค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ STEAM4INNOVATOR Camp (online) :13 - 17 กรกฎาคม 2564   

4)  ปรึกษาและพัฒนาผลงาน: กรกฎาคม 2564

5)  ส่งร่างผลงานและแผนธุรกิจ: 11 สิงหาคม 2564

6) กิจกรรมเครือข่าย Network Activity (online) : 25 สิงหาคม 2564

7)  ประกวดรอบที่ 1 : 25 สิงหาคม 2564

8)  ประกวดรอบตัดสิน ในงานนวัตกรรมแห่งชาติ  : 4  ตุลาคม 2564

9)  พิธีมอบรางวัลในวันนวัตกรรมแห่งชาติ : 5 ตุลาคม 2564

10)  เสนอโครงการรับการสนับสนุนจาก NIA :  พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

11) ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวนเวทีต่างประเทศ  : มกราคม 2565ขั้นตอนการสมัคร รางวัล

ถ้วยรางวัลพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 100,000  บาท

รางวัล

ผลงานที่เข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จะได้รับเกียรติบัตร และผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศจะได้รับรางวัลพัฒนาผลงาน 5,000 บาท ผลงานที่ได้รับรางวัลในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ จะได้รับรางวัลดังนี้นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือปวส.

รางวัลชนะเลิศ  
ถ้วยพระราชทานฯ เงินรางวัล 50,000 บาท เกียรติบัตร และไปประกวดในต่างประเทศ 

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1  โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2  โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท

รางวัลชมเชย เกียรติบัตรนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.

รางวัลชนะเลิศ
  ถ้วยพระราชทานฯ เงินรางวัล 20,000 บาท เกียรติบัตร และไปประกวดในต่างประเทศ 

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่1 โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 15,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่2 โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท

รางวัลชมเชย เกียรติบัตร
หมายเหตุ

- หากสาขาใดไม่มีโครงการที่สมควรได้รับรางวัลในบางรางวัล คณะกรรมการตัดสินมี สิทธิ์งดการให้รางวัลหรือปรับเปลี่ยนเงินรางวัลได้ตามความเหมาะสม

- ผู้สมัครหรือผลงานที่ไม่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล 

- เมื่อส่งใบสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกในทีม

- การประกาดผลรางวัลระดับประเทศในเดือนตุลาคม ทุกทีมที่เข้ารับรางวัลต้องอยู่ แสดงผลงาน 4-5 ตุลาคม 2564 

- การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

- สมาคมฯ ไม่ถือสิทธิในการเป็นเจ้าของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

- ผลงานที่มีผู้ร่วมจัดทำหลายคนจะต้องตกลงกันเองในการแบ่งรางวัล หรือคัดเลือกผู้ ที่จะไปต่างประเทศ

----------------------------------------------------------------

วิทยากรที่จะมาถ่ายทอดกระบวนการ STEAM4INNOVATOR

สาธิตา หงษ์ลอย (พี่ตา)

นักส่งเสริมนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)และได้เรียนรู้อย่างเข้มข้นจาก 4 ขั้นตอน โดย

ขั้นตอนที่ 1 Insight 

ขั้นตอนที่ 2 Wow IDEA  

ขั้นตอนที่ 3 Bussiness Model  

ขั้นตอนที่ 4 Production & Diffusion   และได้รับประสบการณ์อย่าง exclusive ใกล้ชิดกับพี่ผู้ประกอบการ (Founder) 

ที่จะมาแชร์จุดเริ่มต้นของธุรกิจและการฝ่าฟันทุกอุปสรรค์ อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าจะเป็นใคร ...

ขอให้เป็นคนพิเศษที่จะเปิดเผยเฉพาะในค่าย เท่านั้นจ้า !อย่าลืม! Upload ไฟล์ PDF แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

(ตั้งชื่อไฟล์ : TIA21_ชื่อผลงาน.pdf)

Download แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1NY9RO-aUREP-cK6VgM3jj21KUuZZRxLA/view?usp=sharingสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1. 080-271-0790 (สาธิตา), 088-014-8795 (วรางคณา)

2. Email : satita.h@nia.or.th, warangkana.t@nia.or.th 

3. Page Facebook : TIA : Thailand Innovation Awardsสมัครได้ที่ด้านล่างนี้เลย!!vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 

Thailand Innovation Awards ครั้งที่ 20

สมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ส่งผลงานผ่านเว็บไซต์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 กรกฎาคม 2563 ได้ที่ : https://steam4i.nia.o...

รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ Founder Apprentice อาชีวศึกษา 2564

"อยากจะเป็นผู้ประกอบการ และค้นหาตัวตน พิสูจน์ตัวเอง สร้างฝันให้ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยฝัน มาร่วมสร้างประการณ์ไปกับโครงการ FOUNDER APPRENTICE 2021"...

รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ Founder Apprentice 2564 [ระดับอุดมศึกษา]

"ฝันอยากจะเป็นผู้ประกอบการ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร" FOUNDER APPRENTICE 2021 (ระดับอุดมศึกษา) รุ่นที่ 4 กลับมาแล้ววว!!! ก้าวแรกที...

รับสมัครน้องๆเข้าเป็นส่วนหนึ่งในห้องเรียนออนไลน์ โครงการ “จุดประกายนวัตกร”

ช่วงเวลาจัดกิจกรรม: วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 รูปแบบการเรียน: Online classroom หากน้องๆ มีความฝันเรื่องการเป็นผู้ประกอบการ แต่ยังไม่...

ข่าวสาร

Playroomชวนคุย - พามาดูผลงานจากน้องๆ ทีม Winnovate ในโครงการกัน!

#playroomชวนคุย วันนี้จะพามาชมผลงานของ 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย โครงการออกแบบสื่อเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรม STEAM4INNOVATOR PlayRoom ในรูปแบบ Vi...

Playroomชวนคุย - พามาดูผลงานจากน้องๆ ทีม Insidea ในโครงการกัน!

#playroomชวนคุย วันนี้จะพามาชมผลงานของ 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย โครงการออกแบบสื่อเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรม STEAM4INNOVATOR PlayRoom ในรูปแบบ Vi...

Playroomชวนคุย - พามาดูผลงานจากน้องๆ ทีม Ideal Town ในโครงการกัน!

#playroomชวนคุย วันนี้จะพามาชมผลงานของ 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย โครงการออกแบบสื่อเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรม STEAM4INNOVATOR PlayRoom ในรูปแบบ Vi...

Playroomชวนคุย - พามาดูผลงานจากน้องๆ ทีม Waste Commander ในโครงการกัน!

#playroomชวนคุย วันนี้จะพามาชมผลงานของ 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย โครงการออกแบบสื่อเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรม STEAM4INNOVATOR PlayRoom ในรูปแบบ Vi...