Thailand Innovation Awards ครั้งที่ 20

วันที่

05-08 สิงหาคม 2563

เวลา

00:00-23:30 น.

สถานที่

ค่ายค้างคืน 5 - 8 สิงหาคม 2563

รายละเอียด

สมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20

ส่งผลงานผ่านเว็บไซต์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 กรกฎาคม 2563

ได้ที่ : https://steam4i.nia.or.th/camp/register/12ผลงานและสาขาการประกวด เป็นผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ การออกแบบที่คิดค้นขึ้นใหม่ หรือแนวคิดซึ่งอาจพัฒนาให้เป็นประโยชน์ด้านการผลิต หรือถึงขั้นจดสิทธิบัตรได้ ทั้งนี้หากเป็นการดัดแปลง หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นจากต้นแบบที่มีอยู่แล้วจะต้องแจ้งให้ทราบถึงต้นแบบของผลงาน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางเกษตร-ทางอาหาร รวมทั้งวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีคุณสมบัติ 

- นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับ ปวช.

- นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปวส.หรือเทียบเท่า ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัย ทั้งของรัฐและเอกชน หรือสถาบันเทียบเท่า ทั่วประเทศหรือเป็นผลงานต่อยอดระดับปริญญาตรี ผู้สมัครต้องมีอายุมีอายุไม่เกิน 25 ปี

- กลุ่มละไม่เกิน 3 คน โดยมีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี บริหารธุรกิจ และครีเอทีฟ

Timeline การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20

(1). สมัครเข้าโครงการ : วันนี้ - 15 กรกฎาคม 2563

(2). ประกาศผล : 20 กรกฎาคม 2563

(3). CAMP

: Virtual oreintation camp (online) 23 กรกฎาคม 2563

:  STEAM4INNOVATOR camp (offline) 5 - 8 สิงหาคม 2563

(4). ปรึกษาและพัฒนาผลงาน: สิงหาคม 2563

(5). ส่งร่างผลงานและแผนธุรกิต: 17 สิงหาคม 2563

(6) ประกวดรอบที่ 1 : 22 - 23 สิงหาคม 2563

(7). เผยแพร่และพัฒนาผลงาน: กันยายน 2563

(8). ประกวดรอบตัดสินและมอบรางวัลในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ 4-5 ตุลาคม 2563

(9). เสนอต่อยอดโครงการจาก สนช.

(10.) ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศศึกษาดูงานต่างประเทศ

(11.) กิจกรรมเครือข่ายรางวัล

ผลงานที่เข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จะได้รับเกียรติบัตร และผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศจะได้รับรางวัลพัฒนาผลงาน 5,000 บาท ผลงานที่ได้รับรางวัลในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ จะได้รับรางวัลดังนี้นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือปวส.

รางวัลชนะเลิศ  
ถ้วยพระราชทานฯ เงินรางวัล 50,000 บาท เกียรติบัตร และไปประกวดหรือแสดงนิทรรศการ ในต่างประเทศ ประมาณ 1 สัปดาห์ 

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1  โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2  โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาทนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.

รางวัลชนะเลิศ
  ถ้วยพระราชทานฯ เงินรางวัล 20,000 บาท เกียรติบัตร และไปประกวดหรือแสดงนิทรรศการ ในต่างประเทศ ประมาณ 1 สัปดาห์ 

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่1 โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 15,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่2 โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาทหมายเหตุ

- หากสาขาใดไม่มีโครงการที่สมควรได้รับรางวัลในบางรางวัล คณะกรรมการตัดสินมี สิทธิ์งดการให้รางวัลหรือปรับเปลี่ยนเงินรางวัลได้ตามความเหมาะสม

- ผู้สมัครหรือผลงานที่ไม่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล 

- เมื่อส่งใบสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกในทีม

- การประกาดผลรางวัลระดับประเทศในเดือนตุลาคม ทุกทีมที่เข้ารับรางวัลต้องอยู่ แสดงผลงาน 4-5 ตุลาคม 2563 

- การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

- สมาคมฯ ไม่ถือสิทธิในการเป็นเจ้าของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

- ผลงานที่มีผู้ร่วมจัดทำหลายคนจะต้องตกลงกันเองในการแบ่งรางวัล หรือคัดเลือกผู้ ที่จะไปต่างประเทศวิทยากรที่จะมาถ่ายทอดกระบวนการ STEAM4INNOVATOR

สาธิตา หงษ์ลอย (พี่ตา)

และ ธัญญาเรศ ล้อมรัตนพนา (พี่ฟิว)

นักส่งเสริมนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

และได้เรียนรู้อย่างเข้มข้นจาก 4 ขั้นตอน โดย

ขั้นตอนที่ 1 Insight : ธนะรัชต์ ไชยรัชต์ (พี่เอก)

ขั้นตอนที่ 2 Wow IDEA : ดร. วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์ (พี่อุ๋ย)

ขั้นตอนที่ 3 Bussiness Model : บุลวิชช์ ช่วยชูวงศ์ (พี่นุ)

ขั้นตอนที่ 4 Production & Diffusion :  สุทธิภัทร ล้อสกุลกานนท์ (พี่ตานัท)และได้รับประสบการณ์อย่าง exclusive ใกล้ชิดกับพี่ผู้ประกอบการ (Founder) 

ที่จะมาแชร์จุดเริ่มต้นของธุรกิจและการฝ่าฟันทุกอุปสรรค์ อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าจะเป็นใคร ...

ขอให้เป็นคนพิเศษที่จะเปิดเผยเฉพาะในค่าย เท่านั้นจ้า !สมัครได้ที่ : https://steam4i.nia.or.th/camp/register/12 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1. 02-017-5555 ต่อ 604, 080-271-0790 (สาธิตา)

2. Email : satita.h@nia.or.th


ข่าวสาร

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าโครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20

มาแล้วค่าา ประกาศผลการคัดเลือกเข้าโครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ========= ผลงานและสาขาการประกวด เป็นผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษ...

กิจกรรม Smogathon 2020

กิจกรรม Smogathon 2020 จัดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพในกลุ่มเยาวชนและบุคคลทั่วไป โ...

STEAM4INNOVATOR @EDUCA

STEAM4INNOVATOR @EDUCA ชวนคุณครู อาจารย์ ผู้ที่สนใจเรียนรู้กระบวนการเป็นนวัตกร ผ่านเครื่องมือ STEAM4INNOVATOR ให้เข้าใจคอนเซปเบื้องต้นของการสร้างนวัตก...

STEAM4INNOVATOR @ คาราวานวิทยาศาสตร์ จ.น่าน

วันนี้ พี่ๆได้มากระจายพลัง สร้างสรรค์นวัตกรกัน ในงานคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนปัว จังหวัดน่าน หลังจากน้องๆ ได้เรียนรู้กระบวนการทั้ง 4 ขั้นตอนของ S...