ค่ายทั้งหมด

รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ Founder Apprentice อาชีวศึกษา 2564

01-30 มกราคม 2564

สถานที่จัดกิจกรรม : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และบนช่องทางออนไลน์ Website : STEAM4I.nia.or.th