งานแถลงข่าวภาคีเครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า “Clean Energy For Life"

 

วันที่

23 พฤศจิกายน 2563

เวลา

09:00-17:00 น.

รายละเอียด

“Clean Energy For Life ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน” โครงการความร่วมมือของ กกพ.กับภาคีพันธมิตร 25 องค์กร ส่งมอบพลังงานสะอาดสู่สังคม...
.
ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงานแถลงข่าวภาคีเครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า ภายใต้โครงการรณรงค์ “Clean Energy For Life” ณ Centerpoint Studio พบกับภาคีพันธมิตร 25 องค์กร ที่ร่วมนำโครงการต่างๆที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อส่งมอบให้พลังงานสะอาดเข้าถึงทุกชุมชนอย่างยั่งยืน โดยภายในงานยังได้มี การแสดงจากศิลปินชั้นนำจากค่ายแกรมมี่ นำทีมโดย พี่เบิร์ด ธงชัย แมคอินไตย มาร่วมขับร้องในเพลง “ให้โลกได้เห็น น้ำใจคนไทย” ที่แต่งขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และประชาสัมพันธ์โครงการในฐานะ KOL (Key Opinion Leader)
.
ในส่วนความร่วมมือของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เปิดตัวโครงการ สนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า The Electric Playgrounds Waste to Energy ใช้แพลทฟอร์มพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์นวัตกรรม STEAM4INNOVATOR เข้าถึงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน 3 จังหวัด กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น และภูเก็ต จำนวน 50 โรงเรียน ร่วมศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติ ให้เยาวชนคิดสร้างสรรค์ผลงานประกวดนวัตกรรม การสร้างพลังงานไฟฟ้าจากขยะ พัฒนาศักยภาพด้านการคิดค้นนวัตกรรมด้านการจัดการขยะและพลังงาน โดยทีมที่ชนะเลิศ 5 ทีมสุดท้าย จะได้รับเงินรางวัลรวมไปถึงการได้ไปศึกษาดูงานระบบการสร้างพลังงานและการจัดการขยะจากประเทศต้นแบบกันถึงที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นโครงการที่นอกจากจะสร้างความตระหนักรู้สู่เยาวชน พัฒนาชุมชน ลดปริมาณขยะ สร้างรายได้ ส่งมอบพลังงานสะอาด และยังสร้างนวัตกรที่จะนำนวัตกรรมสู่ประเทศชาติในอนาคตต่อไป ซึ่งตอนนี้ได้เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้ว
.
</p>
     <div
      class=

ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The Electric Playground

ทีมงานขอขอบคุณทุกโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground) . โครงการได้พิจารณาโรงเรียนที่ผ่าน...

“เด็ก เล่า ใหม่” นิทรรศการภาพถ่ายนวัตกรรมในมุมมองเด็กจากกล้องฟิล์ม

คุณคิดว่าเด็กๆ มองนวัตกรรมและความสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวในรูปแบบใด.... มาหาคำตอบได้ที่นิทรรศการแสดงภาพถ่าย “เด็ก เล่า ใหม่” ที่ถ่ายทอดออกมา...

24-26 พฤศจิกายน 2563 งาน CDI Showcase โชว์ผลงานสื่อการเรียนการสอนนวัตกรรม 10 ทีมสุดท้าย

STEAM4INNOVATOR ขอขอบคุณทีมคุณครูทั้ง 10 ทีม ที่ร่วมกันฝ่าฟันทุกอุปสรรค ผลิตสื่อการสอนนวัตกรรม เพื่อสร้างนวัตกรน้อยสู่ชุมชน วันที่คุณครูทั้ง 10...

สนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground)

เยาวชน