24-26 พฤศจิกายน 2563 งาน CDI Showcase โชว์ผลงานสื่อการเรียนการสอนนวัตกรรม 10 ทีมสุดท้าย

 

วันที่

24-26 พฤศจิกายน 2563

เวลา

09:00-18:00 น.

รายละเอียด

STEAM4INNOVATOR ขอขอบคุณทีมคุณครูทั้ง 10 ทีม ที่ร่วมกันฝ่าฟันทุกอุปสรรค ผลิตสื่อการสอนนวัตกรรม เพื่อสร้างนวัตกรน้อยสู่ชุมชน
วันที่คุณครูทั้ง 10 ทีมรอคอย ที่จะได้นำผลงานต้นแบบมาจัดแสดง ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โดยที่ผ่านมาคุณครูทั้ง 10 ทีมได้ผ่านกระบวนการบ่มเพาะติดอาวุธสูตร 4x3x2x1 อย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพซึ่งประกอบด้วย
4 Labs
- Youth Lab ห้องทดลองแห่งการเรียนรู้ในเรื่องการเข้าใจนักเรียน
- Fast Lab การเข้าบทบาทของตนเอง
- Kit Lab การสร้างสรรค์สื่อและเครื่องมือการเรียนการสอน
- Maker Lab สุดท้ายกับการผลิตสื่อและเครื่องมือ
3 Online Workshops 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
- วันปฐมนิเทศ เพื่อเข้าใจกลุ่มผู้เรียนอย่างลึกซึ้ง
- เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการลงมือทำจริง
- เพื่อนำไปทดสอบ แก้ไข และพัฒนาต่อ
2 Mentors
2 ผู้เชี่ยวด้านการออกแบบกระบวนการเรียนรู้นวัตกรรมภายใต้หลักสูตร STEAM4INNOVATOR ซึ่งคุณครูจะได้รับคำปรึกษา คำแนะนำ และการดูแลในทุกกระบวนการอย่างใกล้ชิด
1 CDI’ ปล่อยของ
งานที่คุณครูนำสือและเครื่องมือ มาทดลองสอนจริงในห้องเรียน ที่เต็มไปด้วยทีมผู้สร้างนวัตกร ร่วมกันคอมเมนท์ แนะนำอย่างสร้างสรรค์เพื่อกลับไปพัฒนาก่อนการจัดแสดง
เรียนหนัก ทำงานหนัก ควบแน่นกันมานานหลายเดือน เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้ความรู้และสนุกไปกับการเรียนวันนี้ผลงานคุณครูทุกท่าน พร้อมนำกลับไปส่งมอบสู่สังคมแล้ว ขอให้คุณครูทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ นำผลงานที่ได้รับรางวัลกลับไปใช้สอนนักเรียน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกันผลักดัน ‘ไทย’ ให้เป็นประเทศแห่งนวัตกรรม

ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The Electric Playground

ทีมงานขอขอบคุณทุกโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground) . โครงการได้พิจารณาโรงเรียนที่ผ่าน...

“เด็ก เล่า ใหม่” นิทรรศการภาพถ่ายนวัตกรรมในมุมมองเด็กจากกล้องฟิล์ม

คุณคิดว่าเด็กๆ มองนวัตกรรมและความสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวในรูปแบบใด.... มาหาคำตอบได้ที่นิทรรศการแสดงภาพถ่าย “เด็ก เล่า ใหม่” ที่ถ่ายทอดออกมา...

งานแถลงข่าวภาคีเครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า “Clean Energy For Life"

“Clean Energy For Life ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน” โครงการความร่วมมือของ กกพ.กับภาคีพันธมิตร 25 องค์กร ส่งมอบพลังงา...

สนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground)

เยาวชน