ประกาศผลการคัดเลือกเข้าโครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20

 

วันที่

23 กรกฎาคม 2563

เวลา

12:30-15:00 น.

รายละเอียด

มาแล้วค่าา
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าโครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20
=========
ผลงานและสาขาการประกวด เป็นผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ การออกแบบที่คิดค้นขึ้นใหม่ หรือแนวคิดซึ่งอาจพัฒนาให้เป็นประโยชน์ด้านการผลิต หรือถึงขั้นจดสิทธิบัตรได้ ทั้งนี้หากเป็นการดัดแปลง หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นจากต้นแบบที่มีอยู่แล้วจะต้องแจ้งให้ทราบถึงต้นแบบของผลงาน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางเกษตร-ทางอาหาร รวมทั้งวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณสมบัติ 
- นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับ ปวช.
- นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปวส.หรือเทียบเท่า ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัย ทั้งของรัฐและเอกชน หรือสถาบันเทียบเท่า ทั่วประเทศหรือเป็นผลงานต่อยอดระดับปริญญาตรี ผู้สมัครต้องมีอายุมีอายุไม่เกิน 25 ปี
- กลุ่มละไม่เกิน 3 คน โดยมีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี บริหารธุรกิจ และครีเอทีฟ
Timeline การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20
(1). สมัครเข้าโครงการ : วันนี้ - 15 กรกฎาคม 2563
(2). ประกาศผล : 20 กรกฎาคม 2563
(3). CAMP
: Virtual oreintation camp (online) 23 กรกฎาคม 2563
:  STEAM4INNOVATOR camp (offline) 5 - 8 สิงหาคม 2563
(4). ปรึกษาและพัฒนาผลงาน: สิงหาคม 2563
(5). ส่งร่างผลงานและแผนธุรกิต: 17 สิงหาคม 2563
(6) ประกวดรอบที่ 1 : 22 - 23 สิงหาคม 2563
(7). เผยแพร่และพัฒนาผลงาน: กันยายน 2563
(8). ประกวดรอบตัดสินและมอบรางวัลในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ 4-5 ตุลาคม 2563
(9). เสนอต่อยอดโครงการจาก สนช.
(10.) ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศศึกษาดูงานต่างประเทศ
(11.) กิจกรรมเครือข่าย

รางวัล
ผลงานที่เข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จะได้รับเกียรติบัตร และผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศจะได้รับรางวัลพัฒนาผลงาน 5,000 บาท ผลงานที่ได้รับรางวัลในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ จะได้รับรางวัลดังนี้

นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือปวส.
รางวัลชนะเลิศ  
ถ้วยพระราชทานฯ เงินรางวัล 50,000 บาท เกียรติบัตร และไปประกวดหรือแสดงนิทรรศการ ในต่างประเทศ ประมาณ 1 สัปดาห์ 
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1  โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2  โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท

นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.
รางวัลชนะเลิศ
  ถ้วยพระราชทานฯ เงินรางวัล 20,000 บาท เกียรติบัตร และไปประกวดหรือแสดงนิทรรศการ ในต่างประเทศ ประมาณ 1 สัปดาห์ 
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่1 โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 15,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่2 โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท

หมายเหตุ
- หากสาขาใดไม่มีโครงการที่สมควรได้รับรางวัลในบางรางวัล คณะกรรมการตัดสินมี สิทธิ์งดการให้รางวัลหรือปรับเปลี่ยนเงินรางวัลได้ตามความเหมาะสม
- ผู้สมัครหรือผลงานที่ไม่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล 
- เมื่อส่งใบสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกในทีม
- การประกาดผลรางวัลระดับประเทศในเดือนตุลาคม ทุกทีมที่เข้ารับรางวัลต้องอยู่ แสดงผลงาน 4-5 ตุลาคม 2563 
- การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
- สมาคมฯ ไม่ถือสิทธิในการเป็นเจ้าของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
- ผลงานที่มีผู้ร่วมจัดทำหลายคนจะต้องตกลงกันเองในการแบ่งรางวัล หรือคัดเลือกผู้ ที่จะไปต่างประเทศ

ข่าวสาร

กิจกรรม Smogathon 2020

กิจกรรม Smogathon 2020 จัดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพในกลุ่มเยาวชนและบุคคลทั่วไป โ...

STEAM4INNOVATOR @EDUCA

STEAM4INNOVATOR @EDUCA ชวนคุณครู อาจารย์ ผู้ที่สนใจเรียนรู้กระบวนการเป็นนวัตกร ผ่านเครื่องมือ STEAM4INNOVATOR ให้เข้าใจคอนเซปเบื้องต้นของการสร้างนวัตก...

STEAM4INNOVATOR @ คาราวานวิทยาศาสตร์ จ.น่าน

วันนี้ พี่ๆได้มากระจายพลัง สร้างสรรค์นวัตกรกัน ในงานคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนปัว จังหวัดน่าน หลังจากน้องๆ ได้เรียนรู้กระบวนการทั้ง 4 ขั้นตอนของ S...

กิจกรรมวันนักประดิษฐ์ วันที่ 2-6 ก.พ. 2562 ณ ฮอลล์ 104 ไบเทค บางนา

กิจกรรมวันนักประดิษฐ์ บูธสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในกิจกรรมวันนักประดิษฐ์ วันที่ 2-6 ก.พ. 2562 ณ ฮอลล์ 104 ไบเทค บางนา ในครั้งนี้ NIA ได้นำเครื่องมือ...