ค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ 2019 กิจกรรมค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19

 

วันที่

12-15 มิถุนายน 2562

เวลา

08:00-17:00 น.

รายละเอียด

เริ่มต้นขึ้นแล้ว!! ค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ 2019 กิจกรรมค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19

เริ่มกิจกรรมด้วยพิธีเปิด จาก รศ.ดร.อุทุมพร พลาวงศ์ ประธานโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวทักทายพร้อมทั้งให้กำลังใจน้องๆ เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกในการเข้าร่วมโครงการ สำหรับ ผอ.ปริวรรต วงศ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมได้ให้คำแนะนำในการสร้างองค์ความรู้ต่อยอดความคิดแก่น้องๆ รวมถึงการเรียนรู้ในสิ่งที่แตกต่างและไม่เคยรู้มาก่อน เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้กระบวนการที่จะไปต่อยอดในอนาคต สร้างองค์ความรู้การเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย เพื่อยกระดับผลงานสู่ธุรกิจนวัตกรรมให้มากขึ้น

ในช่วงบ่ายวิทยากรได้ดำเนินการให้ความรู้แก่น้องๆในหัวข้อ STEAM4INNOVATOR ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 รู้ลึก รู้จริง (Insight) ร่วมค้นหาแรงบันดาลใจจากกรณีศึกษา (case study) ต่างๆ ทำการเสาะหาข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมายที่สนใจผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (design thinking) เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงและมองเห็นโอกาสในการสร้างสรรค์ธุรกิจที่สร้างคุณค่าต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 สร้างสรรค์ไอเดีย (Wow Idea) นำความคิดที่หลากหลายมาสังเคราะห์เป็นไอเดียที่มีคุณค่า มีการกำหนดปัญหาและเป้าหมายที่ชัดเจนและมีโอกาสทำได้จริง

ขั้นตอนที่ 3 แผนพัฒนาธุรกิจ (Business Model) คิดแผนธุรกิจเบื้องต้น ลงมือทำต้นแบบชิ้นงาน (prototype) เพื่อใช้สำหรับทดสอบกับลูกค้าจริง และหารือการพัฒนาชิ้นงาน ให้เรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างผลสำเร็จ

ขั้นตอนที่ 4 การผลิตและการกระจาย (Production & Diffusion) เรียนรู้วิธีการเผยแพร่และจำหน่ายสินค้า เพื่อตั้งราคาสินค้า/บริการ และนำเสนอผลงานของตนเอง

เข้าสู่วันที่สองของค่ายด้วยการนำเสนอผลงานของตัวเอง จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ STEAM4INNOVATOR อย่างละเอียดอีกครั้ง ด้วยการเขียน target persona หา Insight ของลูกค้าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ร่วมกันตั้งคำถามเพื่อสัมภาษณ์ลูกค้า จากนั้นจึงให้น้องตั้งโจทย์ที่ท้าทายมากขึ้น และหาไอเดียการแก้ปัญหาที่น่าสนใจจากผลงานเดิม
สอนการทำ prototype สำหรับใช้ทดสอบกับกลุ่มลูกค้าจริง และช่วงบ่ายได้บรรยายในขั้นตอนที่ 3 ของ STEAM4INNOVATOR ในการสร้าง Biz model ผ่าน Business Model Canvas (BMC) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินธุรกิจรอบด้าน เพื่อให้เห็นภาพธุรกิจในทิศทางเดียวกัน

กิจกรรม Production & Diffusion ขั้นตอนที่ 4 ของ STEAM4INNOVATOR โดยให้น้องๆตั้งราคาสินค้า/บริการของตนเอง และสอนการทำ Presentation เพื่อใช้สำหรับการนำเสนอผลงาน

ในช่วงเย็นได้ให้โอกาสน้องๆในการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ marketing/emergency/presentation/powerpoint slide/IT/BIO/กีฬา
 
ในส่วนของวันที่สามนั้นก็ได้รับโอกาสจากพี่ๆผู้ประกอบมาให้กำลังใจ และแนะนำการพูด Pitching ทั้งการเตรียมตัว เตรียมเนื้อหา หรือเทคนิคต่างๆ จากนั้นให้น้องๆได้ลอง Pitching ให้เพื่อนฟัง เพื่อฝึกฝนทักษะด้านการพูดและการสื่อสาร
ช่วงบ่ายเป็นช่วงของการนำเสนอผลงานตามที่ส่งเข้าประกวดโดยแบ่งออกเป็น วิทยาศาสตร์ 2 ห้อง และกีฬา 2 ห้อง หลังจากนั้นเป็นพิธีปิดค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19
 
วันสุดท้ายก่อนเดินทางกลับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ได้พาน้องๆไปเยี่ยมชมนิทรรศการ และร่วมฟังบรรยายพิเศษจากวิทยากรที่พิพิธภัณฑ์พระราม 9 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก ในบทบาทความสัมพันธ์ของระบบนิเวศที่สำคัญของโลกและของประเทศไทย อันจะนำไปสู่การมีจิตสำนึกในการรักษา อนุรักษ์ระบบนิเวศ และเตรียมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรู้เท่าทัน

ค่ายแนะนำ

Thailand Innovation Awards ครั้งที่ 20

สมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ส่งผลงานผ่านเว็บไซต์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 กรกฎาคม 2563 ได้ที่ : https://steam4i.nia.o...

รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ Founder Apprentice อาชีวศึกษา 2564

"อยากจะเป็นผู้ประกอบการ และค้นหาตัวตน พิสูจน์ตัวเอง สร้างฝันให้ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยฝัน มาร่วมสร้างประการณ์ไปกับโครงการ FOUNDER APPRENTICE 2021"...

รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ Founder Apprentice 2564 [ระดับอุดมศึกษา]

"ฝันอยากจะเป็นผู้ประกอบการ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร" FOUNDER APPRENTICE 2021 (ระดับอุดมศึกษา) รุ่นที่ 4 กลับมาแล้ววว!!! ก้าวแรกที...

รับสมัครน้องๆเข้าเป็นส่วนหนึ่งในห้องเรียนออนไลน์ โครงการ “จุดประกายนวัตกร”

ช่วงเวลาจัดกิจกรรม: วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 รูปแบบการเรียน: Online classroom หากน้องๆ มีความฝันเรื่องการเป็นผู้ประกอบการ แต่ยังไม่...

ข่าวสาร

STEAM4iStudent - "PEAPO MEAT เนื้อเบอร์เกอร์จากพืช" (TIA20)

ผลงาน PEAPO MEAT : เนื้อเบอร์เกอร์จากพืช จากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี วันนี้พี่ๆ มาแชร์ประสบการณ์จากการได้เข้าร่วมโครงการ “Thailand Innovation Award...

STEAM4iStory - นวัตกรรมใหม่ที่ได้ใช้ในยุค Covid-19

นวัตกรรมใหม่ ๆ ถูกพัฒนาขึ้นมาตลอดเวลา บ้างได้ใช้ทั่วไป บ้างก็ได้ใช้เฉพาะทาง หรือบางอย่างก็อาจไม่ได้ใช้เลย ก่อนจะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาก็ต้องกำหนดปัญหาก่...

กดตุ่มบอกเราหน่อย คุณถูกใจมีนวัตกรรมการแพทย์เจ๋งๆ ในยุคโควิด-19 ชิ้นไหนมากที่สุด?

กดตุ่มบอกเราหน่อย คุณถูกใจมีนวัตกรรมการแพทย์เจ๋งๆ ในยุคโควิด-19 ชิ้นไหนมากที่สุด? ในช่วงวิกฤตโควิด-19 กำลังระบาดอย่าหนักทั่วโลก โดยเฉพาะในประ...

STEAM4iUpdate - "ดูสนุก เข้าใจเกมในสนาม กับนวัตกรรมสุดล้ำในโตเกียวโอลิมปิก"

#STEAM4iUpdate เปิดตัวไปสักพักแล้วกับงานกีฬาสุดยิ่งใหญ่ที่คนทั้งโลกรอคอยอย่าง โอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 32 ที่จัดขึ้น ณ​ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ...