กิจกรรมที่กำลังเปิดรับสมัคร

รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ Founder Apprentice อาชีวศึกษา 2564

01-30 มกราคม 2564

สถานที่จัดกิจกรรม : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และบนช่องทางออนไลน์ Website : STEAM4I.nia.or.th

ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการ
ภายใต้หลักสูตร STEAM4INNOVATOR

หลักสูตร

หลักสูตร 3 ชั่วโมง

เป็นค่ายพัฒนาผู้ที่สนใจใช้เวลา 2-4 วัน เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นสนใจเป็นนวัตกร

หลักสูตร 2 วัน

เป็นค่ายพัฒนาผู้ที่สนใจใช้เวลา 2-4 วัน เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นสนใจเป็นนวัตกร