กิจกรรมที่กำลังเปิดรับสมัคร

STEAM4INNOVATOR COMBOSET - How To Be C Level

15 มิ.ย. 64-25 ก.ค. 64

Online Class และกลุ่มเฉพาะ

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ STEAM4INNOVATOR PlayRoom โครงการออกแบบเกมการเรียนรู้ฝึกทักษะนวัตกร STEAM4INNOVATOR

06 มิ.ย. 64-15 ส.ค. 64

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และบนช่องทางออนไลน์ Website : STEAM4I.nia.or.th

ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการ
ภายใต้หลักสูตร STEAM4INNOVATOR

หลักสูตร

หลักสูตร 3 ชั่วโมง

เป็นค่ายพัฒนาผู้ที่สนใจใช้เวลา 2-4 วัน เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นสนใจเป็นนวัตกร

หลักสูตร 2 วัน

เป็นค่ายพัฒนาผู้ที่สนใจใช้เวลา 2-4 วัน เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นสนใจเป็นนวัตกร

STEAM4INNOVATOR CAMP

ค่ายนวัตกร 5 วัน