กิจกรรมที่กำลังเปิดรับสมัคร

Thailand Innovation Awards ครั้งที่ 20

05-08 สิงหาคม 2563

ค่ายค้างคืน 5 - 8 สิงหาคม 2563

ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการ
ภายใต้หลักสูตร STEAM4INNOVATOR

หลักสูตร

หลักสูตร 3 ชั่วโมง

เป็นค่ายพัฒนาผู้ที่สนใจใช้เวลา 2-4 วัน เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นสนใจเป็นนวัตกร

หลักสูตร 2 วัน

เป็นค่ายพัฒนาผู้ที่สนใจใช้เวลา 2-4 วัน เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นสนใจเป็นนวัตกร